Консультації - Формула руху
     

Консультації

Реабілітаційне дослідження із встановленням основних завдань фізичної терапії проводиться у рамках КОНСУЛЬТАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА. На основі проведеного обстеження фахівець максимально повно пояснить клієнту які і для чого засоби фізичної терапії пропонуються, яким чином їх слід застосовувати, які найближчі та віддалені цілі реабілітації можливо досягнути і яким є реабілітаційний прогноз.

Консультація фізичного терапевта включає:

 • встановлення реабілітаційного діагнозу та реабілітаційних завдань;
 • консультація щодо застосування засобів фізичної терапії, їх впливу та ефективності;
 • визначення потреби в ортопедичних і технічних засобах реабілітації та їх індивідуальний підбір;
 • показ правильного виконання рекомендованих вправ, переміщень, користуванню технічними засобами реабілітації, тощо в домашніх умовах.

Встановлення реабілітаційних завдань базується на результатах реабілітаційного обстеження, яке включає оцінку основних фізичних якостей (амплітуди рухів у суглобах, сили та витривалості м’язів), рівня збереження функцій, особливостей біомеханіки при виконання рухів та збереженні положення тіла. Окрім того, в залежності від потреби застосовуємо додаткові інструментальні методи обстеження (напр. плантографію, спірографію) або специфічні шкали та тести.

Значення здорових стоп та вплив їх на якість життя розумієш тільки  тоді, коли порушуються їх природні функції опори та амортизації. Нажаль, це можуть бути як вроджені, так і набуті порушення у дітей та дорослих. Безсумнівний взаємозв'язок функціональних порушень стоп із здоров'ям усього опорно-рухового апарату (в т.ч. поставою) і організму, змушує не нехтувати появи симптомів початку деформації стоп і звертатися за вчасною допомогою.

У центрі реабілітації "Формула руху" Вам нададуть вичерпну інформацію при наступних порушеннях:

 • Вальгусна деформація стоп,
 • Варусна деформація стоп,
 • Плоскостопість,
 • Порожниста стопа,
 • Деформації стоп після травм,
 • Діабетична стопа,
 • Неврологічні деформації стоп (після інсульту, при зміненому тонусі м'язів),
 • Порушення ходи внаслідок деформацій стоп.

Діагностика стану склепінь стопи за відбитками.

Дає змогу оцінити:

 • наявність змін у формі стопи та їх ступінь,
 • зони перенавантаження і розподіл тиску на відділи стопи,
 • положення п’яткової кістки,
 • необхідність проведення фізичної реабілітації та підібору засобів реабілітації (масаж, фізичні вправи, ортопедичні устілки та взуття),
 • динаміку змін склепінь стоп,
 • ефективність реабілітації.

Плантографію проводять у дітей не молодше 3-х років. До 3-х років проводиться візуальна оцінка статичної та динамічної постановки стоп.

Поряд з рентгенологічними методами діагностики стану склепінь, плантографія має низку переваг. Зокрема, цінова доступність, безпечність та швидкість отримання результатів дає змогу використовувати її для уважного контролю за станом склепінь.

Хоч про порушення постави та сколіоз існує багато інформації, часто вона суперечить одна одній і у батьків залишається безліч запитань. 

Діагностика постави включає тестування сили та вкорочення основних м’язів. За потреби проводиться цифровий аналіз фото, виконаних у фронтальній та сагітальній площинах на фоні координаційної сітки.

Цифровий аналіз отриманих зображень дає змогу встановити:

 • наявність дефектів постави,
 • наявність сколіотичної постави,
 • вторинні і третинні зміни в структурі скелету пов’язані з хребтом (зміни форми грудної клітки, тазу, верхніх і нижніх кінцівках),
 • зміни рівноваги м’язового тонусу.

Наша увага спрямована на:

 • порушення постави,
 • сколіоз І-V ступеня різного генезу,
 • кіфоз Шейєрман-Мау,
 • вроджені та набуті деформації грудної клітки.

Додатково Ви можете отримати інформацію на усі питання, які Вас цікавлять. Фахівець пояснить, які засоби фізичної реабілітації є найефективнішими, яким чином та впродовж якого часу їх слід застосовувати, які додаткові заходи для покращення постави та корекції сколіозу можна застосовувати, чи слід відмовлятися від занять спортом та іншими видами рухової діяльності. 

Реабілітація в педіатрії має свою специфіку в силу особливостей дитячого організму. Наслідки багатьох захворювань та порушення розвитку суттєво погіршують адаптаційні можливості дитини.

 Мета фізичної реабілітації в педіатрії – не тільки відновити фізичне здоров’я дитини, але і сприяти розвитку її функціональних можливостей до оптимального рівня.

Профіль діяльності у педіатрії:

 • Дитячий церебральний параліч (ДЦП),
 • Гіпер- та гіпотонус у дітей,
 • Кривошия,
 • Дисплазія кульшових суглобів,
 • Диспраксія,
 • Спадкові нервово-м'язові захворювання (міопатії різного генезу),
 • Геміпарез.

Консультації з приводу порушень опорно-рухового апарату включають проведення реабілітаційного обстеження, оцінки реабілітаціного прогнозу та основних напрямків застосування реабілітаційних засобів. Окрім того, фахівець оцінить необхідність застосування ортопедичних виробів (ортопедичні корсети та бандажі, лонгети) та допоміжні засоби пересування (напр. милиці, ходунці, візок).

Основними реабілітаційними проблемами при порушенні діяльності опорно-рухового апарату є біль, обмеження руху у суглобах (контрактури), скутість, зниження сили м'язів, набряк. Дані порушення можуть виникати внаслідок:

 • перелому кісток,
 • травми та захворювання суглобів,
 • травми та захворювання сухожиль та зв'язок,
 • проведення артроскопії,
 • проведення ендопротезування.

Спірографія - важливий метод функціональної діагностики органів дихання.

У ЦФР "Формула руху" Ви маєте можливість пройти комп"ютерну спірографію з аналізом петлі "Потік-Об"єм" з метою:

 • Оцінки функціонального стану легень і дихальних шляхів,
 • Визначення основних завдань дихальної реабілітації,
 • Підбору оптимальну тактику фізичної реабілітації,
 • Контролю за динамікою змін функціонального стану легень та дихальних шляхів й ефективністю фізичної реабілітації.

Слід зазначити, що патології органів дихання займають вагоме місце серед захворювань внутрішніх органів. Поряд з тим, що респіраторна реабілітація при гострих станах (умови стаціонару) не викликає сумнівів, її застосування при хронічних захворюваннях відходить на другий план і, інколи, пацієнтами сприймається досить скептично.

Однак, фахівцями Центру напрацьовані ефективні програми фізичної реабілітації при таких захворюваннях як:

 • Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ),
 • Бронхіальна астма,
 • Хронічний бронхіт,
 • Муковісцидоз,
 • Стани після видалення долі або цілої легені,
 • Пневмонія,
 • Особи, які перебувають або перебували на ШВЛ. 

Захворювання та травми нервової системи, зазвичай призводять до низки важких функціональних порушень, серед яких рухові розлади часто займають провідне місце та значно знижують якість життя людини. Доведено, що застосування засобів фізичної реабілітації зменшує ризик виникнення різних ускладнень, сприяє відновленню порушених рухових функцій, забезпечує набуття людиною елементарних навичок самообслуговування та повернення до повноцінного життя.

Консультація фахівця фізичної включає оцінку амплітуди рухів у визначених суглобах, силу м'язів, збережених функцій, стереотипу рухів, великої та дрібної моторики, рівноваги та координації.

Ім'я:
Номер:
Додаткові побажання: